Vaněk Projekce

Úvod

Dobrý den,
dovoluji si vám představit obory mojí činnosti v oblasti životního prostředí (ŽP).

Jmenuji se Ing. Martin Vaněk a pracuji v oblasti navrhování staveb a posuzování jejich vlivů na ŽP již 10 let. Před svojí soukromou praxí jsem pracoval na Městském úřadě na odboru životního prostředí po dobu 4 let. Vyjadřoval jsem se k realizacím staveb a činnostem ovlivňujících životní prostředí.

V průběhu své praxe se zabývám navrhováním staveb a především posuzováním jejich vlivu na zemědělský půdní fond (ZPF), krajinný ráz (KR) a další ovlivňující faktory jako je vodní a odpadové hospodářství. Zajišťuji všechna vyjádření a stanoviska správních orgánů na úseku ŽP potřebná pro stavební řízení příslušného úřadu.

Vlastní činnost provádím v dohodnutých termínech a nabízím seriózní a rychlé jednání při vypracování požadovaných posudků včetně kompletního vyřízení schválení na úřadech. Samozřejmostí je informování o průběhu zadaného procesu. Moje úsilí je hlavně soustředěno pro zajištění spokojenosti objednatelů a udržení příznivých cen. Můžu se prezentovat praxí na úseku státní správy a v soukromé činnosti v délce 14 let. Provedl jsem již několik stovek posudků. Dbám na zajištění rychlého provedení dle požadavku zákazníka a dostačuji mi jednoduché zadání práce od zákazníků.