Vaněk Projekce

Provedení práce

Pro svoje zákazníky jsem schopen zpracovat tyto studie a posudky v níže uvedených regionech:

  • vyhodnocení vlivu navrženého řešení na zemědělský půdní fond pro rodinné domy, haly, průmyslové podniky v okresech Prostějov, Olomouc, Vyškov, Blansko a Svitavy
  • posouzení vyhodnocení stavby a činnosti na snížení nebo změnu krajinného rázu pro haly, průmyslové podniky, fotovoltaické elektrárny (FVE) v okresech Prostějov, Olomouc, Vyškov
  • všeobecné posouzení vlivu na životní prostředí pro haly, průmyslové podniky v okresech Prostějov, Olomouc, Vyškov

V průběhu prováděných prací zajišťuji informování zákazníků o možných rizicích a nepříznivých okolnostech ovlivňujících výsledek posudků.